dimarts, de febrer 05, 2008

Catalunya és famosa per la premsa

Per què deu ser més famosa Catalunya? Per ser la seu d'un poderós diari espanyolista o per ser la seu de vint-i-quatre mil minipublicacions digitals independentistes?
Estic convençut que en qualsevol altre país la lògica del combat hauria vençut la manca de lògica del personalisme (la castellanosmania en dèiem fa vint anys) i s'hauria alglutinat forces bastint un poderós medi de comunicació independentista.
http://groups.yahoo.com/group/catalonia-europa/message/1343