divendres, de maig 10, 2019

Espanya és única perquè un cas com el de Tamara Carrasco és impossible que passi a cap altre indret del planeta @estastamara