dimecres, d’abril 17, 2019

1-Rebels franquistes acusant les autoritats republicanes de ser rebels, 2-Glottofobs castellanòfons acusant les seves víctimes catalanes de ser elles les glottofobes, 3-Tot el sistema repressiu espanyol acusant pacífics votants de ser violents = Tot plegat només és TRADICIÓ