dilluns, d’octubre 17, 2005

Amb la rao i la força guanyarem?

Amb la raó i la força es guanya?
Ell vell lema idealista s’ha fet miques avui a l’Àgora en l’entrevista que han fet els directors de La Vanguardia, El Periódico i l’Avui a president del PP.
Al meu entendre ha quedat clar que en allò que fa respecte a Catalunya la raó no té la més mínima transcendència. A qualsevol al·legació raonable n’hi ha prou amb respondre de forma repetitiva amb una frase feta per falsa que sigui.
La insinuació és que Catalunya no podrà fer valer res de res (amb raó o sense) si no te la força per imposar-ho, i que, per tant, Espanya no tindrà en compte raons sinó que farà ús de força que té per a imposar a Catalunya qualsevol cosa, amb raó o sense, perquè al final qui tenia la raó és que escriu la història, i qui l’escriu és qui tenia la força.